Huisregels

Om de massage soepel te laten verlopen hanteren wij een aantal voorwaarden.
Als u een afspraak maakt, gaan wij ervan uit dat u kennis genomen heeft van deze voorwaarden en hiermee akkoord gaat:

- Ethiek en hygiŽne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Wij verwachten van onze cliŽnten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

- Bij het maken van een afspraak noteren wij graag uw naam, adres, telefoonnummer en de reden van uw bezoek, ten behoeve van onze administratie.

- Alle persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook wij houden ons vanuit onze verzorgende achtergrond aan een geheimhoudingsplicht.

- Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere deskundige, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandel periode toegepast mag worden.

- Eventueel medicijngebruik, behandeling van arts, therapeut of specialist, dient u voor aanvang van de massage aan de masseur mede te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk Praktijk Chinese voetreflex is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel tijdens en/of na de behandeling als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.

- Contra-indicaties. Het krijgen van een massage is heel ontspannend of soms juist een oppepper. Helaas zijn er wel contra-indicaties waarbij niet gemasseerd mag worden.
Voorbeelden zijn:
hartklachten, koorts, trombose of besmettelijke huidziekten,
Raadpleeg bij twijfel altijd eerst uw [huis]arts.

- Mocht u onverhoopt een gemaakte afspraak niet na kunnen komen, dan verzoeken wij u deze uiterlijk 24 uur voor aanvang telefonisch te annuleren. De gereserveerde tijd wordt dan niet in rekening gebracht. Indien dit niet gebeurt, wordt de behandeling alsnog in rekening gebracht.

- Praktijk Chinese voetreflex is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

- Om werkelijk "tijd voor jezelf" te maken, dient uw mobiele telefoon uitgeschakeld te zijn tijdens het verblijf bij Praktijk Chinese voetreflex.

- Wij vragen u niet te roken in de wacht- en praktijkruimte.

- Praktijk Chinese voetreflex behoudt zich het recht cliŽnten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.

- Betalingen uitsluitend contant, na de behandeling te voldoen

- De massages hebben NIETS met erotiek te maken. CliŽnten die sexueel getinte opmerkingen maken worden per direct verwijderd en de toegang ontzegd.

Praktijk Chinese Voetreflex ©